January 23, 2022

รีวิวหนังน่าดู

มีหนังจากทั่วโลก

รีวิวหนังน่าดู วันที่1

วิจารณ์หนัง Love Story : เศกขร คัมมูลา กลอนรักซึ้งตรึงใจ เรื่อง: Revanth และ Mouni ฝันใหญ่เมื่อพูดถึงชีวิตของพวกเขา แต่ด้วยสถานะทางสังคมและเพศของพวกเขาที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นอุปสรรค พวกเขาจะหาวิธีปล่อยให้ความรักของพวกเขามีชัยได้หรือไม่?...