Yuan’s Ascension : การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของหยวน

บทที่ 1: อู๋หยวน (1) ปี 3224 ของปฏิทินการต่อสู้ตะวันออก ต้นฤดูใบไม้ผลิ จังหวัดฝันใต้ของทวีปเจียง เมืองหลี่ แม้ว่าความหนาวเหน็บของรุ่งอรุณยังไม่จางหายไป แต่สาวกของสถาบันศิลปะการต่อสู้ประจำเขตกลุ่มใหญ่ก็รวมตัวกันที่สนามฝึกซ้อมเพื่อฝึกซ้อมตอนเช้า นี่คือสถาบันศิลปะการต่อสู้ระดับกลาง เหล่าสาวกยังอายุน้อยและโครงสร้างกล้ามเนื้อและกระดูกของพวกเขายังไม่พัฒนาเต็มที่ ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้ของพวกเขายังตื้นเขิน และพวกเขายังไม่ได้เริ่มต้นเส้นทางศิลปะการต่อสู้ที่แท้จริงของพวกเขา แต่ในฐานะสถาบันการศึกษาของสำนัก Cloudstride ซึ่งเป็นหน่วยงานที่น่าเกรงขามในสิบหกจังหวัดของทวีป Jiang ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าสู่สถาบันการศึกษานั้นมีทั้งพรสวรรค์จากเมือง Li หรือทายาทของนักศิลปะการต่อสู้ภายในนิกายเอง การฝึกอบรมโดยรวมของกลุ่มทำให้เกิดอากาศที่น่าเกรงขาม โห่! หนึ่งในนั้นมีศิษย์คนหนึ่งที่ฝึกฝนด้วยหอกสั้น แขนขาของเขาเหยียดตึงราวกับคันธนูอันใหญ่โต เอวและสะโพกของเขาก็ขยับเป็นหนึ่งเดียวกันในขณะที่เขาขว้างหอกสั้น หอกพุ่งไปในอากาศและแทงลึกเข้าไปในเสาไม้ ปัง…